Cjenovnik dodatnih usluga SP

Obzirom na trend porasta vaših upita koji se odnose na konsultacije o cijeni nekretnine, kretanju na
stanju tržišta nekretnina kao i zainteresovanosti za moguću saradnju sa nama, STANPROMET –
agencija za nekretnine se odlučila na jedinstveno formiranje cijena pružanja usluga za ona lica koju
nemaju nekretninu u našoj dosadašnjoj ponudi ili nisu direktni korisnici naših usluga.
Sve usluge koje pruža Agencija STANPROMET se obračunavaju prema trenutno važećem cjenovniku i
obavljati će se u našim kancelarijama i/ili na mjestu kupoprodaje/najma predmetne nekretnine.
Napominjemo da je termin ugovaranja neke od predmetnih usluga potrebno ugovoriti 24 sata ranije
putem naših kanala komuniciranja – internet stranica www.stanpromet.ba ili društvene mreže
(Facebook ili Instagram) kao i na fizičkim adresama naših kancelarija – Grbavička 8b ili Envera
Šehovića 11, Sarajevo.
Cjenovnik je sastavni dio opštih uslova poslovanja Stanpromet – agencije za nekretnine i stupa na
snagu dana 07.12.2020. godine.